Sprache wählen
Jetzt weitere Infos anfordern
Kontakt
Bitte füllen Sie folgendes Formular vollständig aus. Wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
The Cloud Networks Nordic AB, finnisch

Yleiset ehdot
The Cloud
Langaton Internet-yhteys

Lue nämä yleiset ehdot huolellisesti! Niissä selostetaan sinun ja the Cloud -yrityksen tärkeät oikeudet ja velvollisuudet sopimussuhteessa, jossa the Cloud toimittaa sinulle langattoman Internet-yhteyden.

1. Osapuolet
The Cloud Networks Nordic AB, org. nr. 556667-4601, Box 7767, 103 96 Stockholm, Ruotsi, käyntiosoite Biblioteksgatan 11, 7tr; kutsutaan näissä yleisissä ehdoissa nimellä "the Cloud". Asiakas, jota kutsutaan näissä yleisissä ehdoissa nimellä "Asiakas", "Sinä", "Sinulle" jne.

2. Sopimus
2.1 Sinun ja the Cloudin välistä sopimusta, joka liittyy the Cloudin Sinulle toimittamaan Langattomaan Internet-yhteyteen ("Palvelu") kutsutaan nimellä "Sopimus". Sopimus koostuu seuraavista osista:nämä yleiset ehdot;tilauslomake, jonka täytät tilatessasi Palvelun;Palvelua koskevat erikoisehdot, jotka on kuvattu the Cloudin Internet-sivuilla osoitteessa www.thecloud.eu;the Cloudin vahvistus tilauksestasi; javoimassa oleva hinnasto.2.2 Sopimus alkaa sillä hetkellä, kun the Cloud on vahvistanut tilauksesi joko näytössä näkyvällä viestillä, tekstiviestillä tai sähköpostitse tai kun the Cloud aloittaa Palvelun tarjoamisen ilman tällaista vahvistusta. Jos ostat kupongin (fyysisesti tai sähköisesti) the Cloudilta tai joltakin the Cloudin jälleenmyyjältä, Sopimus alkaa sillä hetkellä, kun olet saanut kupongin ja maksanut sen.

3. Yhteystiedot ym.
3.1 Sinun on annettava se osoite, sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero, johon haluat, että the Cloud lähettää vahvistukset, viestit, laskut jne. Jos the Cloud lähettää viestin annettuun osoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon, Sinun katsotaan vastaanottaneen viestin viimeistään kahdeksan päivän kuluessa viestin lähettämisestä, ellei voida näyttää toteen, että viesti on vastaanotettu myöhemmin. Jos yhteystietosi muuttuvat, on tärkeää, että ilmoitat tästä the Cloudille välittömästi. Sitoudut tarkistamaan saapuvat sähköpostisi, tekstiviestisi ja kirjeesi säännöllisin, kohtuullisen lyhyin väliajoin.

3.2 The Cloudin asiakaspalvelu on osoitteessa:http://www.thecloud.eu3.3 Osoitteessa www.thecloud.eu on tietoa Palvelusta koskien hinnastoa ym.Palvelu4.1 Palvelu on Langaton Internet-yhteys, jonka avulla pääset the Cloudin verkkoon ja sen jälkeen edelleen Internetiin, tai, soveltuvin osin, palveluntarjoajasi Internetiin.

4.2 Sinulla on mahdollisuus käyttää Palvelua sähköpostin lähettämiseen, Internetissä surfaamiseen ym. Sopimuksen mukaisesti.

4.3 Luettelo paikoista, joissa Palvelua voi käyttää on osoitteessa www.thecloud.eu. Luetteloa päivitetään jatkuvasti. Mahdollisista rajoituksista on tietoa sivuilla www.thecloud.eu tai paikan päällä, jos paikka on esim. avoinna vain tiettyinä vuorokaudenaikoina.

4.4 The Cloud pitää Palvelua saatavilla ammattimaisella tavalla ja Sopimuksen ehtojen mukaisesti. The Cloudilla on oikeus käyttää alihankkijoita toteuttaakseen Sopimuksen mukaiset velvoitteensa. The Cloud vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan. 

4.5 Jotta voit käyttää Palvelua, Sinun on käytettävä Palvelun kanssa yhteensopivia välineitä . Tietoa välineisiin kohdistuvista vaatimuksista ja niiden asennuksesta saa osoitteesta www.thecloud.eu. Uudistettuja tai muuttuneita palveluita varten Sinun on mahdollisesti päivitettävä välineitäsi, jotta Palvelu toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Olet itse vastuussa mahdollisista välineiden sovittamisesta aiheutuneista kuluista.

4.6 The Cloud suorittaa ylläpitotöitä, korjauksia ja päivityksiä the Cloudin verkossa ja Palvelussa niin, että häiriöitä aiheutuu mahdollisimman vähän ja että yhteyskatkot ovat mahdollisimman lyhyitä. The Cloud tiedottaa Sinulle kohtuullisessa määrin ja mahdollisuuksien mukaan suunnitelluista katkoista tai rajoituksista Palvelussa. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista tiedottaa käyttökatkoista tai rajoitteista etukäteen.

4.7 Verkossa, jota the Cloud käyttää Palvelun tarjolla pitämiseen, on tiettyjä kapasiteettia koskevia rajoituksia, ja ajoittain Internetiin pääsy saattaa olla vaikeaa. Palveluun pääsemiseen ja sen laatuun saattavat lisäksi vaikuttaa olosuhteet, joihin the Cloud ei voi vaikuttaa, kuten häiriöt Internetissä. The Cloud ei sen vuoksi voi taata tiettyä laatutasoa Palvelussa.

4.8 The Cloud tarjoaa vain Langattoman Internet-yhteyden eikä voi taata, että the Cloudin yhteys on varma tai että the Cloudin verkon tai Internetin kautta lähetetyt tiedot ovat oikeita, luotettavia tai täydellisiä. The Cloud ei myöskään voi taata, että tietoja, joita lähetetään tai vastaanotetaan, ei ole muutettu tai että ne lähetetään reaaliajassa. Vastaat itse siitä, että tietokoneessasi tai muussa laitteessa, jota käytät yhteyden luomiseen, on virussuoja, palomuuri jne. ja että viestit, jotka lähtevät tietokoneestasi tai muusta laitteesta, jota käytät yhteyden luomiseen tai jotka saapuvat siihen, on tarvittaessa salattu tai muutoin suojattu.

4.9 Pääset Palveluun, kun olet kirjautunut sisään the Cloudin verkkoon.

4.10 The Cloud ei tarjoa minkäänlaisia ylläpitopalveluja.

5. Palvelun käyttösi
5.1 Palvelu on tarkoitettu vain Sinun käyttöösi, tiettyyn, sovittuun tarkoitukseen, ja sitä on käytettävä Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Et saa myydä Palvelua edelleen tai muutoin käyttää Palvelua kaupallisten palveluiden tarjolla pitämiseen.

5.2 Et saa käyttää Palvelua:niin, että the Cloudin verkkoon tai muuhun verkkoon aiheutuu vahinkoa, häiriöitä tai hankaluuksia;massasähköpostien lähettämiseen eikä tietokonevirusten lähettämiseensuurten tietomäärien lähettämiseen tai vastaanottamiseen;hyvien tapojen tai muutoin Cloudin kulloinkin voimassa olevien toimintaohjeiden vastaisesti; katso www.thecloud.eu;laittomaksi katsottavien aineistojen tai tietojen, esim. lapsipornon, kansanryhmään kohdistuvaan kiihotukseen ja panetteluun;muutoin lain tai viranomaisen määräyksen tai päätöksen vastaisesti; taitämän Sopimuksen vastaisesti.

5.3 Välineiden, joita käytät Palvelun saamiseksi, on täytettävä lain ja määräysten soveltuvat vaatimukset sekä the Cloudin määräykset. Käyttäessäsi Palvelua et saa käyttää välineitä, jotka aiheuttavat vahinkoa tai haittoja the Cloudin verkolle tai muulle verkolle.

5.4 Sinun on säilytettävä käyttäjätietoja, sisäänkirjautumistietoja, turvakoodeja ym. ("Turvatietoja"), jotka olet saanut the Cloudilta varmalla tavalla niin, etteivät asiattomat henkilöt pääse näihin käsiksi. Sinun on välittömästi ilmoitettava the Cloudille, jos epäilet asiattoman henkilön saaneen tietoja Turvatiedoista.

6. Vikojen poistaminen
6.1 The Cloud korjaa Palvelussa olevan virheen kohtuullisen ajan kuluessa. Vialla tarkoitetaan, ettei Palvelu ole käytettävissä asianmukaisella tavalla tai ettei Palvelua voida tarjota Sopimuksen mukaisella tavalla. The Cloudilla ei ole velvollisuutta poistaa vikoja toisessa verkossa.

6.2 The Cloud ei vastaa vioista tai viivästyksistä, jotka johtuvat Sinusta tai olosuhteista, jotka ovat Sinun aiheuttamiasi.

6.3 Sinun on reklamoitava viasta kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun olet havainnut vian tai kun sinun olisi pitänyt havaita vika tai viive. Ellet tee reklamaatiota kohtuullisen ajan kuluessa, menetät oikeutesi vaatia korvausta the Cloudilta.

7. Maksaminen

7.1 Maksun voi suorittaa pankki- tai luottokortilla, käteisellä, laskulla tai tekstiviestitse riippuen siitä, mitä on sovittu. Olet vastuussa siitä, että antamallasi pankki- tai luottokortilla on katetta ja että pankki- tai luottokortti kuuluu Sinulle. Vastaat lisäksi siitä, että matkapuhelinnumero, jonka avulla maksat, kuuluu Sinulle.

7.2 Maksun viivästyessä the Cloudilla on oikeus lain mukaiseen viivästyskorkoon. The Cloudilla on lisäksi oikeus saada korvauksia maksumuistutuksista ja perimiskuluista. Tämän lisäksi the Cloudilla on oikeus veloittaa laskutuskulut.

7.3 Olet velvollinen maksamaan kiinteät maksut, siinäkin tapauksessa, että the Cloud on sulkenut Palvelun tai rajoittanut sitä alla olevan kohdan 9.1 mukaisesti.?

7.4 Jos the Cloud on sanonut irti sopimuksen, Sinulla on oikeus saada takaisin etukäteen maksamasi määrät. Jos Sinä purat sopimuksen, etukäteen maksamasi määrät palautetaan vain, jos olet purkanut Sopimuksen siitä syystä, että the Cloud on tehnyt Sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä, joita et hyväksy tai Palvelu on virheellinen eikä virhettä ole korjattu asianmukaisesti.

8. Hinnanalennus
Jos et ole voinut käyttää Palvelua Sopimuksen mukaisesti, Sinulla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Edellä sanottu on voimassa myös silloin, kun the Cloud ei ole antanut Palvelua käyttöön sovitun aikataulun mukaisesti.

9. Palvelun sulkeminen
9.1 The Cloud voi sulkea Palvelun (tai osia siitä) välittömästi, jos:ilmoittamasi pankki- tai luottokortti ei kuulu Sinulle tai sillä ei ole katetta;ilmoittamasi matkapuhelinnumero ei ole Sinun;et maksa laskua saatuasi muistutuksen; taimuutoin rikot Sopimusta.9.2 Kohdan 9.1 mukainen sulkeminen tai rajoittaminen ei tapahdu lievissä tapauksissa tai jos olet korjannut asian the Cloudin huomautettua asiasta.

9.3 The Cloud sulkee Palvelun heti saatuaan Sinulta sulkemispyynnön.

9.4 The Cloud voi estää Palvelun (tai osia siitä), jos the Cloudilla on syy epäillä, että Turvatiedot ovat joutuneet vääriin käsiin. Jos Palvelu (tai osia siitä) estetään, voit ottaa yhteyttä the Cloudin asiakaspalveluun ja saada sitä kautta lisätietoja. The Cloud poistaa Palvelun eston välittömästi saatuaan tiedon siitä, etteivät Turvatiedot ole joutuneet vääriin käsiin.

10. Peruuttamisoikeus
Jos olet kuluttaja, Sinulla on etä- ja kotimyyntiä koskevan kuluttajansuojalain (1978/38) mukainen oikeus peruuttaa Sopimus. Tiedot peruuttamisoikeudesta luovutetaan Sinulle oston yhteydessä ja lisäksi tarvittaessa oston jälkeen. Sinulla ei ole peruuttamisoikeutta, jos olet suostunut aloittamaan palvelun käytön peruuttamisajan aikana.Jos käytät Palvelua peruuttamisajan aikana, katsotaan, että olet suostunut aloittamaan Palvelun käytön peruuttamisajan aikana.

11. Vastuunrajoitus
11.1 Sinulla on oikeus saada korvausta välittömästä vahingosta, jonka the Cloud on aiheuttanut. Sinulla ei ole oikeutta korvauksiin välillisistä vahingoista, kuten menetetystä voitosta, sopimuksen käyttämättömyydestä jne, ellei the Cloud ole aiheuttanut vahinkoa huolimattomuudellaan.

11.2 The Cloud ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun kautta lähetettyjen tietojen tai muiden tietojen sisällöstä. The Cloud ei myöskään vastaa tietokoneviruksen tai vastaavan aiheuttamasta vahingosta tai tiedon myöhästymisestä, turmeltumisesta tai häviämisestä.

11.3 The Cloudin yllä olevien kohtien 11.1 ja 11.2 mukaiset vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät ole voimassa, mikäli on kyse tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, henkilövahingosta tai sellaisesta vastuusta, jota ei voida pakottavan lain mukaan rajoittaa.

11.4 The Cloudilla on oikeus saada vahingonkorvausta sellaisesta virheestä, jonka Sinä tai vastuullasi oleva henkilö aiheuttaa huolimattomuudellaan.Ylivoimainen esteOsapuoli, joka ei voi täyttää velvoitteitaan sellaisten olosuhteiden vuoksi, johon osapuoli ei voi vaikuttaa tai joita osapuoli ei ole voinut ennakoida edellyttäen, ettei osapuoli ole toiminut huolimattomasti, on vapautettu korvausvelvollisuudesta ja muista seuraamuksista. Tällaisia olosuhteita ovat sotatila, salamanisku, tulipalo, viranomaisen päätös tai muu virallinen määräys, työtaistelu, yleinen kuljetusten, tavaroiden tai energian puute, ne.

13. Henkilötiedot
13.1 The Cloud kerää Sinun henkilötietojasi ("Henkilötiedot") kun rekisteröidyt käyttäjäksi tai hankit käyttäjätilin the Cloudilla, kun muutoin jätät tietoja the Cloudille, kun käyt the Cloudin Internet-sivuilla tai kun käytät Palvelua. Keräämme Sinusta seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero; teknisiä tietoja tietokoneestasi tai muusta yhteysvälineestä; yhteyden luomisen päivämäärä, aika ja paikka; laskutustiedot, maksutiedot sekä pankki- ja luottokorttitiedot, tietoja henkilökohtaisista ja ammatillisista kiinnostuksen kohteistasi, kokemuksesi Palvelusta sekä tiedot siitä, kuinka haluat Sinuun otettavan yhteyttä tuote- ja palvelutietoja lähetettäessä; samoin kuin muut meille jättämäsi tiedot.

13.2 The Cloud käyttää Henkilötietojasi: Sopimuksen mukaisten tehtävien täyttämiseen, Palvelun parantamiseen, Palvelun turvallisuuden hoitamiseen, tuki- ja asiakaspalvelutehtävien hoitamiseen, uusista tuotteista ja palveluista tiedottamiseen ja the Cloudista tiedottamiseen, markkinatutkimuksiin, lakien ja asetusten määräysten täyttämiseen, viranomaisten päätösten noudattamiseen; ja suoramarkkinointiin. The Cloud saattaa teettää Henkilötietojesi käsittelyn kolmannella.

13.3 The Cloud saattaa luovuttaa Henkilötietojasi tytäryhtiöilleen, emoyhtiölleen, sisaryhtiöilleen ja yhteistyökumppaneilleen käsiteltäviksi edellä kohdassa 13.2 selostettuun tarkoitukseen. Tämän menettelyn yhteydessä Henkilötietojasi saatetaan lähettää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin. Osassa näitä maita saattaa olla heikompi henkilötietosuoja kuin ETA-maissa. The Cloud on kuitenkin ryhtynyt toimiin, jotta käsiteltävät tiedot ovat yhtä hyvin suojattuja ETA-maiden ulkopuolella kuin ETA-maissa.

13.4 The Cloud käyttää evästeitä joissakin osissa Internet-sivujaan. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan kiintolevyllesi ja joiden avulla the Cloud pystyy tunnistamaan Sinut vieraillessasi verkkosivuillamme sekä myös saamaan tietoja siitä, kuinka käytät sivustoa jne. Sinun ei tarvitse hyväksyä evästeitä ja voit myös muuttaa selainasetuksesi sellaiseksi, ettei evästeitä hyväksytä.

13.5 Solmimalla Sopimuksen hyväksyt edellä selostetun Henkilötietojesi käsittelyn.

13.6 Sinulla on oikeus saada kerran vuodessa ilmaiseksi tietoja siitä, mitä henkilötietojasi the Cloud käsittelee. Mikäli haluat saada kyseisiä tietoja useammin, the Cloudilla on oikeus veloittaa sinulta kohtuullinen summa tietojen antamisesta. Sinulla on myös mahdollisuus pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Lähetä rekisteriotetta tai korjausta koskeva pyyntösi osoitteeseen:
Data Protections Compliance Officer
The Cloud Networks Germany GmbH
Leuchtenbergring 3
81677 München
hr[at]thecloud.de

13.7 Jos et halua, että Henkilötietojasi käytetään suoramarkkinointiin, voit ilmoittaa tämän osoitteeseen:?Data Protections Compliance Officer
The Cloud Networks Germany GmbH
Leuchtenbergring 3
81677 München
hr[at]thecloud.de

13.8 The Cloud saa tietoja Palvelun kautta tallennetuista tai lähetetyistä tiedoista ja datasta lakien ja määräysten sekä viranomaisten päätösten noudattamisen edellyttämässä laajuudessa.

14. Muutokset ja lisäykset Sopimukseen
14.1 The Cloudilla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä Sopimukseen. Saat tiedot muutoksista vähintään kaksi kuukautta ennen muutosten ja lisäysten voimaanastumista. Tiedot toimitetaan kirjeitse, tekstiviestinä tai sähköpostitse. Tiedot löytyvät myös osoitteesta www.thecloud.eu

14.2 Milloin kohdan 14.1 mukainen muutos ei ole kannaltasi ilmeisen edullinen, Sinulla on oikeus purkaa Sopimus alla olevan kohdan 15.4 mukaisesti.

15. Sopimuksen kesto ja irtisanominen

15.1 Määräajaksi, esim. tunniksi tai kuukaudeksi solmittu Sopimus Palvelusta loppuu ilman erityistä irtisanomista ajan umpeuduttua tai tultua käytetyksi. Tällaista Sopimusta ei voi irtisanoa muutoin kuin kohdissa 15.3 ja 15.4 esitetyissä tapauksissa.

15.2 Tietyksi ajaksi, esim. 12 kuukaudeksi, solmittua Sopimusta Palvelusta ei voi irtisanoa muutoin kuin kohdissa 15.3 ja 15.4 esitetyissä tapauksissa. Jos kumpikaan osapuoli ei pura tietyksi ajaksi tehtyä Sopimusta viimeistään kuukautta ennen ajan tämän ajan umpeutumista, Sopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi, jolloin kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus kuukauden irtisanomisajalla.

15.3 Jos the Cloud tekee Sopimukseen muutoksia ja lisäyksiä, jotka eivät ole Sinun kannaltasi ilmeisen edullisia, Sinulla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään silloin, ku muutokset ja lisäykset astuvat voimaan. Irtisanomisen on tapahduttava viimeistään 10 päivää ennen muutosten ja lisäysten voimaanastumista.

15.4 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen tai on maksukyvytön.

15.5 The Cloud sulkee Palvelun, kun Sopimus päättyy.

15.6 Irtisanomisen on pyynnöstäsi oltava kirjallinen. The Cloudilla on oikeus pyytää kirjallista irtisanomista, jos on perusteltu syy varmistaa, että juuri Sinä sanot Sopimuksen irti.?

16.Siirto

16.1 Sinulla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kenellekään muulle ilman the Cloudin kirjallista suostumusta.

16.2 The Cloudilla on oikeus siirtää Sopimus tai osa siitä Cloud-konserniin kuuluvalle yritykselle tai kolmannelle silloin, kun siirto liittyy the Cloudin liiketoiminnan laajempaan siirtoon.

Aineettomat oikeudet
Tämän Sopimuksen perusteella et saa omistusoikeutta, tekijänoikeutta tai muuta aineetonta oikeutta Palveluun kuuluviin tai the Cloudin Internet-sivustoilla oleviin dokumentteihin, aineistoihin tai ohjelmistoihin. The Cloud ja muut tunnukset, joita the Cloud toiminnassaan käyttää, ovat the Cloudin tai the Cloudin yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

Riitaisuudet
Tämän Sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riitaisuudet ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Suomen lain mukaan. Riitaisuuden voi myös antaa tutkittavaksi kuluttajariitalautakunnalle, jonka päätös on suositus osapuolille siitä, kuinka riitaisuus tulisi ratkaista. Yleisestä rkuluttajariitalautakunnasta on lisätietoja osoitteessa www.kuluttajariita.fi/ .

Voimaanastuminen
Nämä yleiset ehdot astuvat voimaan 25. heinäkuu 2016 ja korvaavat aikaisemmin voimassa olleet Sinun ja the Cloudin väliset yleiset ehdot.

Last updated: 25 July 2016